Słowo

δωσω

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 217 razy w 203 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 194 razy w 183 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady