Słowo

εαν

(1 - 20) z 303

znaleziono łącznie 1487 razy w 1040 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 333 razy w 303 wersetach, w Septuagincie 1135 razy w 718 wersetach, w innych pismach 19 razy w 19 wersetach.

Przekłady