Słowo

εαυτοις

(1 - 20) z 52

znaleziono łącznie 163 razy w 156 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 54 razy w 52 wersetach, w Septuagincie 108 razy w 103 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady