Słowo

εαυτον

(1 - 20) z 68

znaleziono łącznie 106 razy w 101 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 71 razy w 68 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady