Słowo

εαυτου

(1 - 20) z 46

znaleziono łącznie 151 razy w 138 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 46 wersetach, w Septuagincie 103 razy w 92 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady