Słowo

εαυτους

(1 - 20) z 61

znaleziono łącznie 92 razy w 84 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 61 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 23 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady