Słowo

εαυτω

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 135 razy w 129 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 104 razy w 100 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady