Słowo

εαυτων

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 70 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady