Słowo

εβαλεν

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 22 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady