Słowo

εγγυς

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 70 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady