Słowo

εγενετο

(1 - 20) z 199

znaleziono łącznie 922 razy w 822 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 203 razy w 199 wersetach, w Septuagincie 718 razy w 622 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady