Słowo

εγενηθη

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 262 razy w 249 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 251 razy w 238 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady