Słowo

εγενοντο

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 127 razy w 115 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 109 razy w 99 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady