Słowo

εγνω

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 83 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 66 razy w 63 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady