Słowo

εγνωσαν

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 58 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady