Słowo

εγραφη

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 22 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady