Słowo

εγω

(1 - 20) z 334

znaleziono łącznie 1690 razy w 1487 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 370 razy w 334 wersetach, w Septuagincie 1320 razy w 1153 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady