Słowo

εδειξεν

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 38 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady