Słowo

εδοθη

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 57 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady