Słowo

εδωκας

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 64 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 53 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady