Słowo

εδωκεν

(1 - 20) z 66

znaleziono łącznie 431 razy w 410 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 66 wersetach, w Septuagincie 364 razy w 344 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady