Słowo

εζητουν

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 30 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady