Słowo

εθαψαν

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 43 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady