Słowo

εθηκεν

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 62 razy w 59 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 50 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady