Słowo

εθνει

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 29 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady