Słowo

εθνεσιν

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 154 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 122 razy w 118 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady