Słowo

εθνη

(1 - 20) z 53

znaleziono łącznie 306 razy w 292 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 54 razy w 53 wersetach, w Septuagincie 251 razy w 238 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady