Słowo

εθνος

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 114 razy w 101 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 96 razy w 86 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady