Słowo

εθνων

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 234 razy w 222 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 187 razy w 177 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady