Słowo

ει

(1 - 20) z 533

znaleziono łącznie 1413 razy w 1160 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 595 razy w 533 wersetach, w Septuagincie 800 razy w 609 wersetach, w innych pismach 18 razy w 18 wersetach.

Przekłady