Słowo

ειδεν

(1 - 20) z 44

znaleziono łącznie 231 razy w 224 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 44 wersetach, w Septuagincie 187 razy w 180 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady