Słowo

ειδον

(1 - 20) z 81

znaleziono łącznie 260 razy w 245 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 81 razy w 81 wersetach, w Septuagincie 179 razy w 164 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady