Słowo

ειδως

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 33 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady