Słowo

εικονα

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 24 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady