Słowo

ειμι

(1 - 20) z 132

znaleziono łącznie 413 razy w 386 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 141 razy w 132 wersetach, w Septuagincie 271 razy w 253 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady