Słowo

ειναι

(1 - 20) z 124

znaleziono łącznie 259 razy w 252 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 126 razy w 124 wersetach, w Septuagincie 132 razy w 127 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady