Słowo

ειπεν

(1 - 20) z 625

znaleziono łącznie 3192 razy w 2755 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 643 razy w 625 wersetach, w Septuagincie 2549 razy w 2130 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady