Słowo

ειπη

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 52 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 25 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady