Słowo

ειπον

(1 - 20) z 161

znaleziono łącznie 331 razy w 305 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 163 razy w 161 wersetach, w Septuagincie 168 razy w 144 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady