Słowo

ειπωμεν

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 14 razy w 14 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady