Słowo

ειρηκεν

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 13 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady