Słowo

ειρηνη

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 154 razy w 139 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 105 razy w 91 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady