Słowo

ειρηνην

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 96 razy w 87 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 71 razy w 64 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady