Słowo

ειρηνης

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 55 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 36 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady