Słowo

εις

(1 - 20) z 1600

znaleziono łącznie 7593 razy w 6125 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1875 razy w 1600 wersetach, w Septuagincie 5686 razy w 4493 wersetach, w innych pismach 32 razy w 32 wersetach.

Przekłady