Słowo

εισελευσεται

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 72 razy w 71 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 69 razy w 68 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady