Słowo

εισελθειν

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 76 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady