Słowo

εισηλθεν

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 214 razy w 197 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 171 razy w 154 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady