Słowo

εισηλθον

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 74 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 61 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady