Słowo

εισιν

(1 - 20) z 145

znaleziono łącznie 373 razy w 345 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 161 razy w 145 wersetach, w Septuagincie 210 razy w 198 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady